Vlnatky

Škodci paliem a cykasov - Vlnatky

Škodci paliem a  cykasov - Vlnatky

Do Európy bola zavlečená z Ameriky a je jedným z najobávanejších škodcov jabloní a iných ovocných stromov. Žije v kolóniách. ktoré vyzerajú ako chumáče vaty. Larvy prezimujú pod kôrou stromov alebo v krajine.

Prihlásenie