Menu

Pestujeme exotické palmy na Slovensku.

Pridal Pridané 12.5.2019 18:00:00 Počet zobrazení 29655

Základné zásady pestovania palmy konopnej v kvetináči i v záhradke v našom miernom pásme, alebo ako sa dá exotika úspešne realizovať u nás doma - na Slovensku v kocke v nasledovnom článku.

Pestujeme exotické palmy na Slovensku.

Prečo práve palma konopná - trachycarpus fortunei ?

Áno, je to z dôvodu, že práve tento druh sa radí medzi mrazuvzdorný s pomerne vysokou teplotnou odolnosťou, aj vďaka konopnému návleku, ktorý má palma okolo kmeňa, ale i celosvetového výskytu v chladnejších severských oblastiach (palma himalájska) a flexibilite k adaptácii v náročnejších klimatických podmienkach. Trachycarpus nevyžaduje horúce letá, toleruje i chladnejšie počasie. Na nízke teploty sú obzvlášť citlivé mladé rastlinky do 3 rokov. 5- ročné rastliny už majú odolnosť podstatne vyššiu. Ročné prírastky, veľkosť stoniek, listov a ich počet sa zvyšuje so zvyšujúcim teplotným pásmom. Trachycarbus rastie veľmi dobre už bez zimnej ochrany počínajúc zónou 7b a 8. Táto palma dokáže krátkodobo odolávať aj veľmi nízkym teplotám v závislosti od kondície, zakorenenia a adaptácie. Sú prípady, kedy Trachycarpus fortunei odolal až teplotám -29°C

Nepriateľom paliem je i silný vietor a náveterné umiestnenie, ktorý poškodzuje listy potrhaním a zlomom.

v zóne 7 je potrebné trachycarpu sadiť a umiestňovať na veľmi slnečné miesta. Je dôležité palmu nevystavovať hraničným teplotám pre stratu listov, ktorou je -12°C (u mladých paliem je to iba -7°C). Listy na jar zvyčajne dorastú avšak za cenu straty energie palmy.

Pre bližší obraz v akých najchladnejších teplotných podmienkych palmy žijú napríklad v Španielsku a v akých sa nachádzame my na Slovensku uvádzame nasledovnú tabuľku:

Teplotné zóny pre pestovanie

Z uvedeného obrázku vyplýva, že palmy "Trachycarpus fortunei" ktoré majú odolnosť v mrazoch až okolo -17°C majú najväčší predpoklad takmer prežiť bez zásahu človeka na Slovensku v oblasti Podunajskej nížiny. To však neznamená, že palmu nie je možné pestovať v ostatných oblastiach - naopak je to možné, palmy sa pestujú úspešne v severnejších oblastiach ako Poľsko atď.,  avšak so zvýšenou starostlivosťou o rastlinu.

- Uvedená hraničná teplota však závisí od množstva okolností a už vôbec nie je možné ju chápať ako smerodatnú pre všetky druhy paliem - Trachycarpus.

Optimálne riešenie pre získanie dobrej kondície je palmu vypestovať od základu zo semienka. Vzhľadom na nízke ročné prírastky najmä mladých rastlín je málo pravdepodobné pestovať palmu od jej základu až po reálnu výšku 250-400cm, ktorá je najviac žiadaná na trhu pre dekorácie našich záhrad.

Najvýznamnejšou úlohou pri pestovaní tohoto druhu je správne rozhodnutie na základe pohľadu na teplotné pásmo v ktorom bude palma umiestnená či palmu umiestnime do:

  1. kvetináča - mobilné pestovanie
  2. voľnej prírody - fixné pestovanie

Rozhodnutie je nesmierne dôležité najmä z dôvodu, že ak nedokážeme dať dostatočný dôraz v praxi pri pestovaní palmy na jej starostlivosť v našej záhradke vo voľnej prírode už predom odsúdime našu krásnu palmu k jej uhynutiu. V tomto prípade je omnoho rozumnejšie palmu ponechať mobilnú v kvetináči a prispôsobiť jej stanovisko s požadovanými teplotami s možnosťou mobility na miesto, ktoré v tom danom ročnom období je pre danú rastlinu najbližšie a najprirodzenejšie.

Na základe zásadného rozhodnutia pre rast našej exotickej rastliny orientujeme pozornosť najmä na správny výber, kde umiestnime našu rastlinu, ktorú rozhodne všetci chceme pestovať úspešne.

1.Pestovanie palmy "Trachycarpus fortunei" v kvetináči.

Mobilita - je najväščia výhoda tohoto pestovania. Rastlina zďaleka nemá v kvetináči tak vysokú odolnosť voči mrazu, ako dobre zakorenená rastlina na slnečnom mieste v záhrade. Uvedené čísla o mrazuvzdornosti v tomto prípade neplatia.

Dôležité je aby sme zvážili, či veľkosť a hmotnosť našej rastliny nám umožní presun do teplejšieho priestoru pre zazimovanie.

Zimovanie palmy v kvetináči je optimálne udržovať okolo 5°C. Pri pohyblivých teplotách je to od 0 do +12°C. U takto nastavenej teploty palma počas najchladnejších troch zimných mesiacov si dokonale odpočinie v jej zimnom spánku, zregeneruje svoje sily, aby na jar plnohodnotne mohla realizovať svoje nové prírastky. 

Pred zimovaním už palmu v žiadnom prípade neprelievame ani nevystavujeme veľkým dažďom a sneženiu, aby nedošlo k zazimovaniu palmy, ktorá má premočený substrát. 

Dôležité je pri prvých mrazoch palmu nevystaviť mokrému zaliatiu srdiečka, čo môže túto časť palmy vážne poškodiť a zastaviť jej rast.

Palma pri tejto teplote nevyžaduje svetlo, prípadne iba minimum a taktiež minimum zálievky cca 1-2x mesačne iba toľko, aby nedošlo k úpnému preschnutiu substrátu.

UPOZORNENIE! Väčšie množstvo zálievky v zimnom spánku je pre palmu viac nebezpečné ako samotný mráz!

Nízke mrazy dospelej palme neublížia, naopak sú vcelku vhodné pre likvidáciu škodcov, ktorí zvyknú prezimovať v kmeni prípadne v substráte. 

Veľké palmy je vhodné presúvať pomocou manipulačnej techniky dľa potreby z pohľadu hmotnosti: rudla, paletový vozík, vysokozdvižný vozík. 

Priestory vhodné pre zimovanie sú: sklady, pivnice, garáže, skleníky, zimné záhrady, vstupné haly, chodby, pavilóny. Ak umiestnime palmu do priestorov, kde teplota dosahuje 12°C a viac, palma už vyžaduje viac zálievky a svetlo. Palma pri takejto vyššej teplote už nie je na zimnom odpočinku a jej jarná kondícia sa čiastočne zníži. Naviac po jarnom presune na plné slnko vyžaduje postupné letnenie a prispôsobovanie povrchu listov novým podmienkam. 

Priestory v ktorých je palma zimovaná nemusia mať dostatočnú svetlosť - pre výšku palmy. Palma môže byť počas zimovania, kedy je v spánku v polohe šikmej príkl. pod 45° podopretá na kmeni, prípadne v prípade nutnosti i vertikálne.

Po úspešnom zazimovaní je potrebné na jar palmu ošetriť prípravkom proti prezimujúcim škodcom, prípadne proti plesniam. 

Mobilné palmy, ktoré sú odkázané na kvalitnú zálievku iba od pestovateľa je potrebné pravidelne hnojiť, chrániť pred škodcami a zabezpečiť im vždy dostatočne veľký črepník - kontajner pre rast koreňovej sústavy.

Veľké palmy - predajňa TUMA Bánovce nad Bebravou výška 350cm+.

Trachycarpus fortunei v kvetináči

2. Pestovanie palmy "Trachycarpus fortunei"  vo voľnej prírode.

Pesovanie paliem vo voľnej prírode je na jednej strane omnoho zdravšie pre celkovú kondíciu palmy, pre jej zdravý rast, ročné prírastky ako i jej celkovú krásu, avšak na strane druhej omnoho náročnejšie na čas, kvalifikáciu a odbornosť pestovateľa v neposlednom rade i na financie.

Palma nie je mobilná, čo znamená, že už výber slnečného miesta na južnej strane, veľkosť výkopu, drenáž, dobre namiešaný vzdušný a priedušný substrát, závetrie a najmä forma zazimovania a ochrany je veľmi dôležitá.

Dobre zakorenené palmy Trachycarpus fortunei  majú odolnosť až od -17 do -20°C. Zvýšenú pozornosť vyžadujú palmy najmä počas prvých troch rokov, kedy sa palma zakoreňuje a adaptuje najmä v podzemnej časti.

Pri jednoduchom zimovaní dokážeme preskočiť a prispôsoboť palmu o jedno teplotné pásmo. Pri sofistikovanom, dôkladnom zložitejšom a časovo a finančne náročnejšom zazimovaní dokážeme preskočiť až dve teplotné pásma.

Celý proces zimovania palmy vo voľnej prírode spočíva v jej zahrievaní. Nakoľko, krátkodobo na našom území môžu a naozaj sa vyskytujú teploty, ktoré môžu našej palme ublížiť, alebo ju úplne zahubiť je potrebné sa na tieto poveternostné stavy včas pripraviť. Celý proces a možnosti zimovania paliem bude analyzovaný v samostatnom bloku, avšak k tomu aby majiteľovi novej palmy vznikla možnosť správne sa rozhodnúť ponúkame súhrn základných riešení:

Jednoduché zimovanie

Jednoduché zazimovanie môžeme obzvlášť aplikovať pre rastliny menšieho vzrastu ako i pre nižšie mrazy. Až o niekoľko stupňov celzia dokážeme zdvihnúť klímu rastlín prikrytím prenosným kartónom, zabalením takéhoto obalu do deky, starého hrubého oblečenia , juty, igelity a pod. Vhodným prvkom sú vrecia naplnené skartovaným papierom, pilinami, hoblinami, lístím a pod. Rastlina musí byť takto ochránená pred vetrom, podfúknutím. Vhodné sú i kryty z plastových nádob prípadne prekrytím plastovým vrecom. Jedná sa o kryty krátkodobé, aby nedošlo k prevlhnutiu rastliny a vzniku hniloby a plesní. Vhodné je tiež obsypať zeminu v nadkoreňovej časti rozdrvenou tehlou, kameňom, zeminou.

Pri väčších korunách rastlín listy vyviažeme smerom nahor aby sme znížili ich priemer.

Pre rastliny vyššie a väčšie je potrebné urobiť okolo rastliny skelet z troch až štyroch drevených prípadne roxorových tyčí, obaliť tieto pletivom. Pletivo a celý skelet je potrebné obaliť agrotextíliou a na hornú časť navliecť prevráteným spôsobom big-bagové príp. iné vrece. Medzi vrecom a obalom je vhodné zabezpečiť vzdušné kanály na odvetranie rastliny pred vlhkosťou. Iným druhom konštukcie je drevený hranol vysoký od zeme až nad rastlinu priviazaný o kmeň palmy. Na horné ukončenie hranola vyrobíme na plocho kríž v tvare X o niečo viac ako je šírka rastliny a v jeho strede ho zmontujeme o stredový hranol. Na túto konštrukciu opäť umiestnime zateplenie podľa predchádzajúcich riadkov.

Veľmi dobrým tepelným izolantom je práve sneh, sneh neodhrabujeme! 

Príklady jednoduchého zazimovania:

Zazimovanie s lístímZimovanie konštrukcia

Zložitejšie zazimovanie.

Ak hrozí, že teploty klesnú pod -10°C je potrebné pripraviť sa na kvalitnejšie a zložitejšie zazimovanie rastliny.

Kryty pre rastliny môžeme zachovať pôvodné, alebo naviac môžeme použiť kvalitnejšie makrolonové (polykarbonátové) kryty v rôznej hrúbke - sú najvhodnejšie nakoľko pri slnečnom počasí nepotrebujú ohrev, (prípadne drevené, polystyrénové a pod.) vyhotovené na vlastnej konštrukcii na mieru našej palmy včítane vetracích okienok.

Rastiny je pod krytom potrebné naviac vyhrievať. Vyhrievanie rastliny zabezpečíme špeciálnym výhrevným káblom, ktorý ovinieme okolo kmeňa rastliny od spodnej časti až nahor tak, aby nedošlo k prekríženiu kábla. Tento kábel dôkladne upevníme a privedieme k palme sieťové napätie. Kvalitné káble o rôznej dľžke Vám ponúkame z našej ponuky od firmy Elektra. ( viac viz stránka) Káble majú výhrevnosť 12 Watt/1bm čo je postačujúce pre palmu. Naviac kábel disponuje termostatom , ktorý automaticky zopne ohrev ak termostat zaznamená pokles teploty na +3°C a vypne pri teplote +10°C.

Kryty je potrebné pravidelne vetrať, aby nedochádzalo k pravidelnému zapareniu. Nepravidelné zaparenie rastline neublíži. Zálievka v zimnom období pre zimujúcu rastlinu nie je nutná. V prípade suchej jesene pred zazimovaním rastlinu opakovane výdatne polejeme. Postačuje jej vlhkosť z koreňovej sústavy z vegetačného obdobia a vlhkosť z krytu. Pri vzniku plesne je potrebné rastliny ihneď výdatne vyvetrať. Trvalá vlhkosť najmä v mrazoch môže palme spôsobiť pleseň.

Pri zimovaní v kryte je potrebné zrealizovať rastline postrek proti vlhkosti a plesniam tri krát:

  • pred zazimovaním
  • uprostred zimovania cca po 6 týždňoch
  • na konci zimovania

Iná možnosť ohrevu je formou svetelného kábla pre vianočné potreby (môže byť i závitovo preložený na sebe), alebo formou špirálového elektrického ohrievača s ventilátorom a termostatom.

Každý kryt musí byť v prípade že je vyššej konštrukcie zavetrený povrazmi, alebo lankami min. z troch strán.

Príklady zložitejšieho zazimovania:

Zazimovanie s elektrickým káblom

Zazimovanie s elektrickým káblom 

Zimovanie s profesionálnym stojanom a vianočným osvetlením.

Palma pred zimovaním Palma s káblom Palma s konštrukciou Palma s konštrukciou detail Palma s plášťom

 

PALMY - trachycarpus fortunei - cenník.

Diskusia

(0 komentárov)

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

TERMÍNY VYKLÁDOK tovaru - Španielsko, Taliansko, Holandsko v exotickej záhrade TUMA - Bánovce nad Bebravou:

Nový tovar 2024:

vykládka 9.2.2024 (IT)
cykasy, strelitzie, alocasie,
izbové rastliny

vykládka 6.3.2024 (ES)
banánovníky, trop.ovocie

Vykládka 11.3.2024 (ES) VIDEO
yuccy, palmy, olea platos

Vykládka 11.3.2024 (IT)
palmy, cykasy, alocasie, strelitzie

Vykládka 21.3.2024 (IT) VIDEO
strelitzie, palmy

Vykládka 23.3.2024 o10,30hod. (ES) VIDEO
olivovníky, (joven, bonsai, plato)

Vykládka 10.4.2024 (ES) VIDEO
palmy Trachycarpus fortunei Galicia Lugo 

Vykládka 15.4.2024 (ES) VIDEO
olivovníky, bonsai, plato

2x Vykládka 23.4.2024 (ES)
stredné a veľké cykasy, citrusy, palmy, strelitzie
VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO 

Vykládka 9.5.2024 (ES)  VIDEO
olivovníky všetky druhy

Vykládka 16.5.2024 (ES) 
olivovníky, palmy, citrusy

Vykládka 14.6.2024 (IT)
malé cykasy, strelitzie

Vykládka 21.6.2024 (ES)
olivovníky, plamy

Od 1.6.2024 zľavy takmer na všetky 🌴🌵🌳
vo výške až 25% viac viz BENEFIT TUMA

 

 

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať